ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობა განვითარების ინკლუზიური მიდგომებით – შეხვედრა ზუგდიდში [Video]

0
197

ორგანიზაცია Action Against Hunger ანხორციელებს პროექტს „ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობა განვითარების ინკლუზიური მიდგომებით“. პროექტის მიზანია: ქალების, ახალგაზრდებისა და მოწყვლადი პირების ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივი განვითარებისთვის, გადაწვეტილების მიღების პროცესებსა და სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერაში. პროექტი ამ შედეგის მიღწევას გეგმავს თემზე დაფუძნებული ადგილობრივი განვითარების მიდგომების (CLLD) დანერგვით და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ჩამოყალიბებით (LAG)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი წარმოადგენს CLLD მიდგომის მთავარ,გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს, რომელიც დაკომპლექტებულია საჯარო, კერძო
და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისაგან. LAG -ი ასევე პასუხისმგებელია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე, სტრატეგიასთან შესაბამისობაში მყოფი განაცხადების შეფასებაზე და სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური და კომერციული იდეების დაფინანსებაზე. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები გაივლიან ტრენინგს ახალი მიდგომის შესახებ და მიიღებენ სხვადასხვა სახის სასწავლო გამოცდილებას სემინარების, საერთაშორისო სასწავლო ტურებისა და შეხვედრების გზით.
პროექტი აგრეთვე მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
ქალთა ეკონომიკური ჩართულობა და ლიდერობა (WEEL)
ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური ჩართულობა.

კომენტარის დატოვება

Please enter your comment!
Please enter your name here