როგორ ირჩინოს თავი უმუშევარმა ხალხმა? – ივლისი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემები

0
117

 37  0  0G+ 0  

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებით, 2019 წლის ივლისის მდგომარეობით, შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 187.2 ლარია, რაც წინა თვესთან შედარებით 90 თეთრით ნაკლებია.

საქსტატის შეფასებით, ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 265.2 ლარს შეადგენს, სამსულიანის კი 298.4-ს. შემცირებულია ოთხ და ხუთსულიანი ოჯახების საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელიც – შესაბამისად, 331.5 და 373 ლარამდე.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური განმარტავს:

“2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ,,საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის N111/ნ ბრძანების შესაბამისად. 2004 წლამდე საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლების გაანგარიშებას ახორციელებდა სხვა მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე. აღნიშნული მეთოდოლოგიური ცვლილებით აიხსნება 2004 წლამდე და 2004 წლის შემდგომი პერიოდისათვის გაანგარიშებულ მონაცემებს შორის სხვაობა.”

კომენტარის დატოვება

Please enter your comment!
Please enter your name here