დღეიდან თამბაქოს ღერებით გაყიდვა იკრძალება

0
399
დღეიდან თამბაქოს ღერებით გაყიდვა აიკრძალა და 150 ლარის ოდენობით დასჯადი ქმედება გახდა. 1-ელი მაისიდან ძალაში შევიდა “თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ კანონში განხორციელებული ცვლილებები, რომლის მიხედვით, აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის, თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცია ან განლაგება სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 50 მეტრის რადიუსში; საჯარო დაწესებულებაში; ნებისმიერი სახის სამედიცინო, სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე; სავაჭრო ობიექტის იმ სექციაში, სადაც ბავშვის ტანსაცმელი, კვების პროდუქტი ან/და სათამაშო იყიდება.
 
აიკრძალა თამბაქოს რეალიზაცია: ერთეული ღერებით ან ერთეული კოლოფით/შეფუთვით, თუ მასში 20 ღერ სიგარეტზე ნაკლები ან მეტია; 18 წლამდე ასაკის პირზე; ელექტრონული ან მექანიკური მანქანის საშუალებით; უფასოდ ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად, მათ შორის, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის სადღეღამისო ულუფაში შეტანით; ინტერნეტით ან ფოსტით. 
აკრძალვებთან ერთად ძალაში შევიდა ადმინისტრაციული ჯარიმები. კერძოდ, თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცია იმ დაწესებულებაში, დაწესებულების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სავაჭრო ობიექტში ან სავაჭრო ობიექტის სექციაში, სადაც რეალიზაცია აკრძალულია, გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, ხოლო ქმედების განმეორებით ჩადენა – დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით.
 
თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის განლაგების წესების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.
 
თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია ერთეული ღერებით ან ერთეული კოლოფით/შეფუთვით, თუ მასში 20 ღერ სიგარეტზე ნაკლებია ან მეტია 150 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება, ხოლო განმეორებით ჩადენა – 300 ლარის ოდენობით.
 
თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის 18 წლამდე ასაკის პირზე რეალიზაცია გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.
 
თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის უფასოდ ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად რეალიზაცია გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, ხოლო ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით.
წინა სტატიასაზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დღეიდან მოწევა იკრძალება
შემდეგი სტატიასუიციდის მცდელობის მაჩვენებელი 20 პროცენტით გაიზარდა- ნინო ლომჯარია
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური