ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყება – იხილეთ განრიგი

0
288

2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია – ინფორმაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს:

ქართული ენა და ლიტერატურა:

3 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
5 ივლისი (პირველი სესია);
3 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
მათემატიკა

7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
უცხოური ენა

10 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
12 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;
12 ივლისი (მეორე სესია) – რუსული ენა;
12 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
12 ივლისი (მეორე სესია) – გერმანული ენა;
ბიოლოგია

14 ივლისი (პირველი სესია);
ისტორია

17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
18 ივლისი (პირველი სესია);
ზოგადი უნარები (სომხურად)

18 ივლისი (მეორე სესია);
ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულად)

18 ივლისი (მეორე სესია);
გეოგრაფია

19 ივლისი (მეორე სესია);
ქიმია

20 ივლისი (მეორე სესია);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

20 ივლისი (მეორე სესია);
სამოქალაქო განათლება

21 ივლისი (მეორე სესია);
ლიტერატურა

25 ივლისი (პირველი სესია);
ფიზიკა

26 ივლისი (პირველი სესია).
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

12 ივლისი (მეორე სესია).
საერთო სამაგისტრო გამოცდა

27 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;
28 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.
საგნისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა:

6 ივლისი (პირველი სესია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
ისტორია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
ქიმია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
ბიოლოგია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
6 ივლისი (მეორე სესია)

მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
გეოგრაფია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
ფიზიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
13 ივლისი (პირველი სესია)

სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
მუსიკა;
სპორტი;

14 ივლისი (პირველი სესია)
უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;
19 ივლისი (პირველი სესია)

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
19 ივლისი (მეორე სესია)

აზერბაიჯანული ენა;
სომხური ენა;
20 ივლისი (პირველი სესია)

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათის) (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
კომპიუტერული ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი;
21 ივლისი (პირველი და მეორე სესია)

კომპიუტერული ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი;
24 ივლისი

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათის) (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი.

წინა სტატიაუკრაინა უკვე ასრულებს ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის როლს – რეზნიკოვი
შემდეგი სტატიარუსეთი საქართველოს ხელისუფლებისგან იღებს ორაზროვან სიგნალებს და ამოწმებს, რამდენად შორს შეუძლიათ წასვლა – ზურაბიშვილი
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური