ვამა­ყობ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­კე­თე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბით – ტე­ლე­წამ­ყვანი თა­თია შა­რან­გი­ა

0
275

ტე­ლე­წამ­ყვან თა­თია შა­რან­გი­ას სა­ქარ­თვე­ლოს ექ­სპრე­ზი­დენტზე წა­კი­თხუ­ლი მო­ნო­ლო­გის გამო გან­მარ­ტე­ბა მო­უ­წია. სა­უ­ბა­რია “სთო­რი­ში” მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მშობ­ლე­ბის სტუმ­რო­ბის ეპი­ზოდ­ზე, სა­დაც შა­რან­გი­ამ გა­და­ცე­მის და­სა­წყის­ში ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის მი­მართ სა­ქე­ბა­რი სი­ტყვე­ბი არ და­ი­შუ­რა.

რო­გორც გა­ირ­კვა აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­და­ცე­მის შემ­დეგ შა­რან­გია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­აკ­რი­ტი­კეს, რის შემ­დეგ ტე­ლე­წამ­ყვან­მა “ფე­ის­ბუქ­ზე” პოს­ტი და­წე­რა:

“ჩემო უსაყ­ვარ­ლე­სო მა­ყუ­რებ­ლე­ბო, ვფიქ­რობ­დი, და­მე­წე­რა თუ არა ეს სტა­ტუ­სი, მაგ­რამ მე თქვენ­თან კავ­ში­რი არას­დროს გა­მი­წყვი­ტავს და ეს ჩემი არ­ჩე­ვა­ნი იყო, ვთვლი­დი რომ ასე სჯობ­და. ყვე­ლა ადა­მი­ანს გა­აჩ­ნია თა­ვი­სი სა­მო­ქა­ლა­ქო პო­ზი­ცია თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ხედ­ვა, რა თქმა უნდა მეც… და ეს ამ ბოლო გა­და­ცე­მა­ში ღიად გა­მოჩ­ნდა. ალ­ბათ არა­ვის გქონ­დათ მო­ლო­დი­ნი რომ სა­კუ­თარ აზრს ან შე­ხე­დუ­ლე­ბას მოკ­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ვი­ყა­ვი ამის მი­უ­ხე­და­ვად მე არას­დროს გახ­ვევთ თავს ჩემს აზრს ჩემს გა­და­ცე­მა­ში და მთა­ვარ მო­ვა­ლე­ო­ბად მი­მაჩ­ნია ჩემი სტუმ­რე­ბი გა­გაც­ნოთ და გა­გაც­ნოთ პო­ზი­ტი­ურ ჭრილ­ში.

“მე ვამა­ყობს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­კე­თე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბით.მინ­და მო­ვი­კი­თხო და გა­ვამ­ხნე­ვო ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც თა­ვის დრო­ზე მო­მავ­ლის რწმე­ნა და­მიბ­რუ­ნა. მის მმარ­თვე­ლო­ბის დროს მე ვა­მა­ყობ­დი ჩემი ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბით, ვა­მა­ყობ­დი თა­ნა­მედ­რო­ვე პო­ლი­ცი­ით, იმ რე­ფორ­მე­ბით, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც აღ­მო­ი­ფხვრა ბი­უ­როკ­რა­ტი­ის უზარ­მა­ზა­რი მან­ქა­ნა. ვა­მა­ყობ­დი სა­ქარ­თვე­ლოს წარ­მო­ჩე­ნით მსოფ­ლიო არე­ნა­ზე და მჯე­რა, რომ წინ უფრო მეტი წარ­მა­ტე­ბაა.

არ მკი­თხოთ, თუ რა­ტომ არ ვყვე­ბი შეც­დო­მებ­ზე. შეც­დო­მებს უშ­ვებს ის, ვინც აკე­თებს საქ­მეს. ფაქ­ტე­ბი ხმა­მაღ­ლა სა­უბ­რობს – ქვე­ყა­ნა სწრა­ფი ტემ­პით მი­დი­ო­და წინ, სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი დღეს პა­ტიმ­რო­ბა­შია” – აღ­ნიშ­ნა მო­ნო­ლოგ­ში შა­რან­გი­ამ.

წინა სტატიამიხეილ სააკაშვილის უსაფრთხოებაზე კი არ ზრუნავენ, პროვოკაციას აწყობენ – მესამე პრეზიდენტი საშიში კატეგორიის დამნაშავეთა რიცხვს არ მიეკუთვნება, რომ ის ციხის საავადმყოფოში გადაიყვანონ
შემდეგი სტატიამიხეილ სააკაშვილი მხარდამჭერებს რუსთავის ციხის საკნის ფანჯრიდან მიესალმა
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური