2017 წელს ახალკახათში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხარვეზებით მიმდინარეობდა – აუდიტი

0
446

2017 წელს მუნიციპალიტეტმა დაასრულა ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები.40 შპს „შანსი-2010“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საკასო ხარჯი 381.6 ათასი ლარია. ხელშეკრულებით არ იყო მოთხოვნილი შესრულებული სამუშაოების ხარისხის საექსპერტო დადასტურება. შესაბამისად, მიმწოდებელმა წარმოადგინა დადებითი საექსპერტო დასკვნა,41 რომლითაც შეფასებულია შესრულებული სამუშაოების მოცულობა. ინსპექტირების ჯგუფმა ასევე ჩათვალა, რომ სამუშაოები განხორციელდა პროექტის ხარჯთაღრიცხვისა და შესაბამისი სამუშაოების აქტების მიხედვით.

აუდიტის დასკვნაში წერია, რომ საბავშვო ბაღის დათვალიერებით გამოვლინდა მნიშვნელოვანი დაზიანებები, რაც სავარაუდოდ სამშენებლო სამუშაოების უხარისხობითაა განპირობებული.

წინა სტატიაინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობის სამუშაოები ზუგდიდის მერიამ ხარვეზებით შეასრულა – აუდიტი
შემდეგი სტატია2017-2018 წლებში საკრებულოს არათანამდებობის პირებზე ხარჯების ასანაზღაურებლად თანხები დადასტურების გარეშე გაიცა – აუდიტი
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური