2019 წლის 1-ელი იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდა

0
408
2019 წლის 1-ელი იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდა.
 
დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრება სავალდებულოა ყველა დასაქმებულისთვის, მათ შორის საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში, გარდა იმ დასაქმებულისა, რომელსაც ამ კანონის ამოქმედებამდე შეუსრულდა 60 წელი (ქალის შემთხვევაში − 55 წელი).
 
დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრება ნებაყოფლობითია ყველა დასაქმებულისთვის, რომელსაც ამ კანონის ამოქმედებამდე შეუსრულდა 60 წელი (ქალის შემთხვევაში − 55 წელი), ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში, და თვითდასაქმებულისთვის, თვითდასაქმებულის შემოსავლის ნაწილში.
 
როგორ ხორციელდება საპენსიო შენატანი – ყოველთვიურად, დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე მისი დაუბეგრავი ხელფასის 2% მიემართება. ორ-ორი პროცენტის შენატანს კი დამსაქმებელი და სახელმწიფო განახორციელებს.
 
თვითდასაქმებული საპენსიო სქემის მონაწილე კი, რომელიც სისტემაში ნებაყოფლობით ჩაერთვება, ინდივიდუალურ ანგარიშზე თავისი დაუბეგრავი შემოსავლის 4%-ს ჩარიცხავს, ხოლო სახელმწიფო ხაზინა დაუბეგრავი შემოსავლის 2%-ს დაუმატებს.
 
დაგროვილი საპენსიო თანხის გატანა – საპენსიო ასაკს მიღწეულ პირს, შეუძლია ნებისმიერ დროს, განცხადების საფუძველზე გაიტანოს დაგროვილი თანხა.
 
საპენსიო სისტემაში ჩართულ პირებს თავიანთი ფინანსური ანგარიშის შემოწმების საშუალება ყოველდღიურად, საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდზე ექნებათ.
წინა სტატია2019 წლის 1-ელი იანვრიდან სახელმწიფო პენსია 20 ლარით იზრდება
შემდეგი სტატია1-ელი იანვრიდან ტექდათვალიერება სავალდებულო ხდება
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური