რა შემთხვევაში დაინიშნება არჩევნების მეორე ტური

0
320
საქართველოს პრეზიდენტი საყოველთაო პირდაპირი ფარული არჩევნებით 5 წლის ვადით ირჩევა.  საქართველოს კანონმდებლობით, არჩეულად ჩაითვლება პრეზიდენტობის ის კანდიდატი, რომელიც არჩევნებში მონაწილეთა ხმების ნახევარზე მეტს ანუ 50% პლიუს ერთ ხმას მიიღებს.  ცესკო ვალდებულია, რომ 28ოქტომბრიდან მაქსიმუმ 20 დღეში შეაჯამოს არჩევნების შედეგები. პრეზიდენტის ინაუგურაცია კი მისი არჩევიდან მესამე კვირა დღეს იმართება. თუ პირველ ტურში ვერცერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებს ხმათა ნახევარზე მეტს, ინიშნება მეორე ტური, რომელიც არჩევნების პირველი ტურის შედეგების გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე იმართება. მეორე ტურში მონაწილეობის უფლება აქვს იმ ორ კანდიდატს, რომელთაც პირველ ტურში საუკეთესო შედეგი აჩვენეს. იმ შემთხვევაში, თუ პირველ ტურში უკეთესი შედეგების მქონე კანდიდატის შემდგომმა ორმა კანდიდატმა ხმათა თანაბარი რაოდენობა დააგროვა, მეორე ტურში მონაწილე მეორე კანდიდატი წილისყრით გამოვლინდება. მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს, ხოლო თუ მათ თანაბარი რაოდენობის ხმები დააგროვეს, გამარჯვებული გახდება ის კანდიდატი, რომელმაც პირველ ტურში მეტი ხმა მიიღო. თუ მეორე ტურში გასული ერთ-ერთი კანდიდატი თავის კანდიდატურას მოხსნის და ამის შესახებ კენჭისყრის დღემდე სულ ცოტა 10 დღით ადრე წერილობით აცნობებს ცესკოს, მაშინ მეორე ტურში ბრძოლას დარჩენილი ერთი კანდიდატი განაგრძობს და მისი გაპრეზიდენტებისთვის ერთი ამომრჩევლის ხმაც კი საკმარისი იქნება. 
საქართველოს კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს ხელახალი არჩევნების გამართვას იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატი პირველ ან მეორე ტურში მოხსნის თავის კანდიდატურას. ხელახალ არჩევნებს პარლამენტი არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 2 თვის ვადაში ნიშნავს.
 
წინა სტატიაზუგდიდში საარჩევნო უბნები გაიხსნა
შემდეგი სტატიაპირველი დარღვევა გორში დაფიქსირდა
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური