საქართველოს ტერიტორიაზე ალკოჰოლიანი სასმელის ხელბარგით შემოტანის წესი იცვლება

0
522
საქართველოს ტერიტორიაზე  ალკოჰოლიანი სასმელის შემოტანის წესი იცვლება. კერძოდ, იცვლება ხელბარგით შემოტანილი აქციზური საქონელის დამატებული ღირებულების გადასახადის, იმპორტის გადასახადისა და აქციზისგან გათავისუფლების რაოდენობრივი ლიმიტები. 
 
"ქართული კანონმდებლობა თამბაქოსთან მიმართებაში უკვე შესაბამისობაშია ევროკავშირის დირექტივასთან, თუმცა ზოგიერთ საქონელზე დაწესებული რაოდენობრივი ლიმიტები ევროკავშირში დადგენილ ლიმიტებთან შესაბამისი არ არის. აღსანიშნავია, რომ მგზავრის მიერ საქონლის იმპორტი პირადი მოხმარების მიზნით უნდა ხორციელდებოდეს და სამეწარმეო ხასიათი არ უნდა ჰქონდეს", – აღნიშნავს მთავრობა. – მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით, საქართველოში დაშვებულია ოთხი ლიტრი ნებისმიერი სახეობის ალკოჰოლიანი სასმელის შემოტანა, რაც პროექტით იცვლება. 
 
გარდა ამისა სპირტიან სასმელებზე აქციზით დაბეგვრის ობიექტი გაიმიჯნება და ეთილის სპირტად  ჩაითვლება ყველა სასმელი, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 22 პროცენტს აღემატება. 
 
 ვინაიდან, ალკოჰოლიან სასმელებზე აქციზის განაკვეთი დამოკიდებულია ერთ ლიტრ სასმელში სუფთა სპირტის ოდენობაზე და არა სასმელის ბრენდზე, საქონლის სახეობებად (მაგალითად ტეკილა, კალვადოსი და ა.შ.) დიფერენცირება აღარ მოხდება.- განმარტავს მთავრობა – ამასთან, ცვლილებებით, სპირტიანი სასმელები არ დაიბეგრება, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 1.2 პროცენტს არ აღემატება.   
 
აქციზისგან გათავისუფლდება ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად გამოყენებული საქონელიც. ცვლილება საგადასახადო კოდექსში შედის და შესაბამისი პროექტი მთავრობამ პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა.
 
წინა სტატია,,სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირი ადამ გუმაშვილი არ არის – იგი საქართველოში არ ჩამოსულა, სირიაშია და იქიდან დაუკავშირდა ოჯახს” – აცხადებს პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე
შემდეგი სტატიამუნიციპალიტეტები ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დამოუკიდებლად კიდევ სამი წელი ვერ განახორციელებენ
ტელეკომპანია ოდიშის საინფორმაციო სამსახური